Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»www.mediapro.com.ua

ЧИТАЙТЕ У ТРАВНІ, № 5, 2017

Організація виконання документів та контролю за їх виконання

 • Елементи й особливості оформлення резолюції керівника
 • Передавання документів у роботу виконавцям; етапи виконання документів
 • Як відбувається контроль за виконанням документів
 • В які строки слід виконувати документи
 • Завершальний етап виконання документів
Журнал реєстрації договорів про надання послуг Огляд програм для оптимізації та спрощення роботи офісних працівників Правильно вживаємо слова іншомовного походження
 • З якою метою та хто реєструє договори про надання послуг
 • Якою має бути форма журналу реєстрації зазначених договорів
 • Як слід оформити його титульний аркуш
 • З яких граф складається журнал реєстрації; зміст граф
 • Строки зберігання журналу реєстрації про надання послуг
 • Головні критерії вибору програмних продуктів для оптимізації роботи офісних працівників
 • Що таке пропрієтарне та власницьке програмне забезпечення
 • Можливості офісної програми LibreOffice, додатків GIMP, Inkscape, PDFCreator, 7-Zip
 • Характеристика вітчизняного антивірусу Zillya!
 • Що треба знати керівникові, якщо підлеглі використовують для роботи власні ґаджети
 • У чому полягає різниця між іншомовними й запозиченими словами
 • В яких позиціях іншомовних слів треба писати (не писати) м’який знак, апостроф, голосні та приголосні букви
 • Особливості відмінювання слів іншомовного походження
 • Завдання для самоперевірки

ГАРАНТОВАНА ПРАКТИЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

Відповіді на 95 із 100
питань, які виникають
у щоденній роботі
Близько 100 зразків
найважливіших документів протягом року
Підказки для
бездоганного ведення
документації
Корисна
інформація в ЗРУЧНИХ
ТАБЛИЦЯХ, СХЕМАХ, АЛГОРИТМАХ

НАШІ ЕКСПЕРТИ

ОЛЕНА ЗАГОРЕЦЬКА

канд. іст. наук, с. н. с., провідний
науковий співробітник відділу
документознавства Українського
науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства

ОЛЕКСАНДР ДОНЧЕНКО

адвокат, юрисконсульт
ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»

НАДІЯ БАЛОВСЯК

канд. пед. наук, доцент кафедри
економіки, інформатики та кінезіології
Львівського державного університету
фізичної культури;
викладач інституту журналістики
Українського католицького університету

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

економіст-міжнародник,
консультант із соціально-
трудових відносин

НАТАЛІЯ ЛЕМІШ

канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри
суспільно-гуманітарних дисциплін
Конотопського інституту Сумського
державного університету

ОЛЕНА КАЛІНІЧЕНКО

методист Департаменту
освіти Харківської міської ради,
практикуючий психолог вищої
категорії

БАЖАЄТЕ СТАТИ ПЕРЕДПЛАТНИКОМ?

Зверніться в редакцію:

(044) 507 22 27 (28), 568 51 38

або зробіть запит на консультацію
щодо передплати

ЗРОБИТИ ЗАПИТ

НА КОНСУЛЬТАЦІЮ З ПЕРЕДПЛАТИ

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

ДІЛОВОДСТВО

Питання організації роботи з документами на підприємствах
усіх форм власності в процесі здійснення управлінських
функцій. Усе про приймання, реєстрацію, розподіл, контроль
за виконанням документів та багато іншої важливої інформації

АРХІВНА СПРАВА

Питання щодо підготовки виконаних у діловодстві
документів (у тому числі електронних) до передавання
в архів та їхнього зберігання

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Правове регулювання праці працівників підприємств,
установ, організацій усіх форм власності, що супроводжується
практичною інформацією з оформлення кадрової документації

ВІДПОВІДАЄМО ЧИТАЧАМ

Досвідчені фахівці — діловоди, архівісти, кадровики, юристи,
бухгалтери, менеджери з персоналу, психологи-практики
та ін. — дають компетентні відповіді на запитання читачів

ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ

Актуальні питання українського законодавства, зокрема
з трудового й господарського права; поради юристів щодо
складання й роботи з документами

БУХГАЛТЕРІЯ ТА ДІЛОВОДСТВО

Оформлення бухгалтерських документів на прикладі
конкретних ситуацій

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Розробка посадових інструкцій. Описання кваліфікаційних
вимог, обов’язків технічних службовців (секретарів, діловодів,
архіваріусів тощо) та інших працівників підприємств

ОСВІТА

Удосконалення української мови як державної мови
діловодства: теорія та практика

ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

Огляд найпопулярніших і маловідомих програм для
оптимізації та спрощення роботи офісних працівників

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

Бізнес-лексика, терміни й сленг у документах, особливості
перекладу й слововживання. Стилістика та граматика ділової
іноземної. Мовні формули для складання службових документів

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Підвищення ефективності праці завдяки грамотному
управлінню часом

ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВИХ СТОСУНКІВ

Поради психологів-практиків із формування ділових
стосунків у колективі, уникнення конфліктних ситуацій

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА/ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

Рекомендації спеціалістів стосовно поведінки працівників
у колективі. Способи підвищення корпоративної культури.
Правила ділового етикету

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Робочий календар для кадровиків, бухгалтерів та ін.,
професійні українські свята, цікаві заходи

Журнал
«Діловодство
та документообіг» ─

це скарбничка нових
практичних рішень
для фахівця

Погортати номер оnline

ПРО ВИДАВНИЦТВО

– видавничий дім, який успішно працює на ринку професійної періодики з 2002 року.

Видавничий дім «МЕДІА-ПРО» – це лінійка видань для спеціалістів підприємств і організацій усіх форм власності: щомісячні журнали,
газети, видання зі змінними папками, електронні системи.

Пропонуємо ознайомитися з виданнями, які здобули визнання й повагу в наших передплатників:

Дізнайтеся більше
про видання «МЕДІА-ПРО»

ПЕРЕДПЛАТА

Оберіть зручний спосіб передплати на журнал:

(044) 507 22 27 (28),
(044) 568 51 38

podpiska@mediapro.com.ua

89087
(на півроку і рік)

01242
(щомісячний)

49599
(електронна версія журналу)